VnSocial

Thông tin sản phẩm

Social listening giúp bạn xác định các cơ hội để truyền tải, tăng tính gắn kết khi tương tác với khách hàng.

• Xác định và theo dõi các khách hàng tiềm năng

• Trả lời khiếu nại của khách hàng

• Tìm kiếm nội dung do người dùng tạo

• Xác định những người ủng hộ có ảnh hưởng

• Có được lợi thế cạnh tranh

• Nâng cao chất lượng sản phẩm