Smart Voice

 
 

Thông tin sản phẩm

 Chuyển đổi từ trên máy tính hay các thiết bị điện tử khác thành giọng nói

• Nâng cao trải nghiệm khách hàng

Việc chuyển đổi thành giọng nói cho phép làm giảm khối lượng công việc của nhân viên trong việc trước và sau khi bán hàng, cung cấp dịch vụ được cá nhân hoá, thúc đẩy kết quả đầu ra và giảm chi phí vận hành.

• Tiết giảm thời gian và tiền bạc

Với công nghệ có trên web hay cloud dựa trên nền tảng dịch vụ phần mềm SaaS, những nội dung online có thể nhanh chóng chuyển đổi thành giọng nói và tối ưu sự bảo trì.

• Triển khai dễ dàng hơn với Internet vạn vật (IoT)

IoT trở thành một nhân tố quan trọng trong việc chuyển đổi số của doanh nghiệp. Những công ty trên tất cả ngành dọc với chiến lược marketing số tại chỗ và tập chung vào việc thu hút, gắn kết khách hàng thông qua các kênh để tối ưu hoá sự tương tác với khách hàng.

• Tăng cường hiệu suất của nhân viên với các chương trình học tập của công ty

Với công nghệ TTS, bộ phận nhân sự và những chuyên gia đào tạo online có thể giúp các bài giảng và đào tạo nhân viên dễ dàng hơn, nhân viên có thể học mọi lúc mọi nơi