Smart RPA

 
 

Thông tin sản phẩm

Smart RPA tự động hoá và thông minh

• RPA: Robotics Process Automation - là phần mềm, hệ thống bắt chước hành động của con người. RPA thực hiện các công việc có tính xác định như login vào email, tìm thư, tải tệp đính kèm... Hoàn toàn có thể thay thế 1 nhân viên bình thường để tối ưu hiệu quả công việc lên gấp nhiều lần.

• AI: Artificial Intelligence - mô phỏng trí thông minh của con người. AI được sử dụng bóc tách nhưng nội dung cần thiết phục vụ cho nghiệp vụ. Ví dụ như số hoá các văn bản hành chính, báo cáo tài chính từ file pdf.