Smart Bot

 
 

Thông tin sản phẩm

Thấu hiểu khách hàng - Cải thiện trải nghiệm người dùng

• Sử dụng mô hình phân tích và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) dựa trên công nghệ học sâu (deep learning) để nhận diện được ý định và thực thể trong cuộc trò chuyện với khách hàng.

• Đưa ra phản hồi dựa vào việc bot học từ template mẫu và lịch sử trò chuyện mà không cần sử dụng quy tắc if/else (nếu/không).

• Dễ dàng tích hợp APIs từ bên ngoài để trả về kết quả phức tạp hơn cách bình thường, những cuộc hội thoại nâng cao có thể ứng dụng đa dạng loại miền (domains) mà không cần chỉnh sửa hay điều chỉnh nhiều.