Bước chân đầu tiên - Hành trình khám phá và làm quen với Trung tâm Sáng tạo

Bước chân đầu tiên - Hành trình khám phá và làm quen với Trung tâm Sáng tạo

Giới thiệu: Trung tâm Sáng tạo trực thuộc Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập vào ngày 24/05/2018 theo Quyết định số 519/QĐ-VNPT-NL của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với đội ngũ trẻ, nhiệt huyết, tài năng

Tầm nhìn: Mang trong mình sứ mệnh cùng VNPT-IT đưa Tập đoàn VNPT trở thành nhà cung cấp các dịch vụ số đa dạng, từng bước trở thành lựa chọn số 1 của khách hàng trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ CNTT - Viễn thông (ICT) trên thị trường, Trung tâm Sáng tạo nỗ lực phát triển các sản phẩm và dịch vụ sử dụng công nghệ 4.0 như Trí tuệ nhân tạo, Machine Learning, Deep Learning, Phân tích dữ liệu, Big Data, Blockchain và UI/UX,.. ứng dụng cho mọi ngành nghề trong xã hội

Sứ mệnh: Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng và đối tác những sản phẩm và dịch vụ 4.0 tiên tiến, chất lượng và mang tính đột phá, bao gồm các lĩnh vực như tài chính ngân hàng, giáo dục, quản lý, chăm sóc sức khỏe, ứng dụng và chuyển giao công nghệ chất lượng cao.

Responsible Nguyễn Thị Thúy Nga
Last Update 03/31/2023
Completion Time 6 hours 10 minutes
Members 4
 • 1. Tổng quan về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  • 1.1. Giới thiệu về Tập đoàn VNPT
  • 1.2. Thế mạnh của VNPT
  • 1.3. Sản phẩm và dịch vụ của VNPT
 • 2. Tổng quan về Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  • 2.1. Giới thiệu về Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  • 2.2. Văn hóa và các quy định của Công ty
  • 2.3. Quyền lợi của nhân viên
 • 3. Tổng quan về Trung tâm Sáng tạo
  • 3.1. Cơ cấu tổ chức
  • 3.2. Chiến lược và hành trình phát triển của Trung tâm Sáng tạo
  • 3.3. Thành tích nổi bật
  • 3.4. Khách hàng của Trung tâm Sáng tạo
  • 3.4. Sản phẩm của Trung tâm Sáng tạo
 • Bài kiểm tra
  • Kiểm tra cuối khóa
   10 xp